Czy numery na dom są obowiązkowe?

Czy numery na dom są obowiązkowe?

Nie ulega wątpliwości, że tabliczka z nazwą ulicy i numerem domu to duże ułatwienie – wie o tym każdy, kto kiedykolwiek miał problemy z trafieniem pod nieznany adres. Brak tabliczki w widocznym miejscu (lub w ogóle jej brak) sprawia, że znalezienie właściwego budynku, zwłaszcza w obcym mieście, staje się nie lada wyzwaniem.

Jest i druga strona medalu – jeśli na naszym własnym domu nie umieścimy odpowiedniej tabliczki,  nasi goście mogą mieć problem z odnalezieniem właściwej posesji – zwłaszcza, jeśli odwiedzają nas po raz pierwszy lub dawno u nas nie byli. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że tabliczka z nazwą ulicy i numerem domu to nie tylko wygoda, ale również obowiązek.Czy muszę mieć tabliczkę z numerem domu?


Konieczność posiadania tabliczki z numerem domu reguluje polskie prawo, a konkretnie – ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. Zgodnie z art. 47b. ust. 1 tej ustawy, Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Oznacza to, że na każdym budynku mieszkalnym, biurowcu, budynku użyteczności publicznej musi się znajdować tabliczka z numerem. W przypadku domków jednorodzinnych obowiązek umieszczenia tabliczki spoczywa na jego właścicielu. Oznaczenie budynku przebiega na nasz koszt i mamy na to czas przez trzydzieści dni od momentu nadania naszej nieruchomości numeru porządkowego przez gminę.

Co ważne, znaczenie ma nie tylko sam fakt posiadania tabliczki z numerem domu, ale również jej wygląd i rozmieszczenie. Oprócz numeru porządkowego budynku na tabliczce musi się również znajdować nazwa ulicy lub placu, ewentualnie – w przypadku mniejszych miejscowości, w których ulice nazw nie mają – nazwa samej miejscowości. Tabliczka musi być umieszczona w widocznym miejscu na frontowej ścianie budynku – nie może być zasłonięta, powinna też być dobrze oświetlona, by umożliwić identyfikację odpowiedniej nieruchomości również w nocy. Jeśli zaś nasz dom znajduje się w głębi ogrodzonej posesji, mamy obowiązek umieszczenia tabliczki również na ogrodzeniu.

nowoczesne numery na domWarto też wiedzieć, że niedopełnienie tych obowiązków stanowi w świetle prawa wykroczenie i grozi nam za nie kara finansowa. Zgodnie z art. 64 kodeksu wykroczeń (paragraf 1. i 2.) kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

A więc, posiadając niewłaściwie umieszczoną lub słabo oświetloną tabliczkę, narażamy się na karę grzywny (kontrolami prawidłowego oznakowania budynków zajmuje się m.in. straż miejska, mandaty za to wykroczenie może wystawiać również policja). Obowiązek odpowiedniego oświetlenia tabliczki nie oznacza oczywiście, że musimy inwestować w model z własnym podświetleniem (choć niewątpliwie jest to rozwiązanie praktyczne i eleganckie) – wystarczy, jeśli nad numerem lub w jego okolicy znajduje się lampa, która zapewni informacjom odpowiednią ekspozycję. Jeśli natomiast ulica przed naszym domem jest intensywnie oświetlona i zapewnia dobrą widoczność naszej tabliczce, to i o dodatkowe jej oświetlenie nie musimy się martwić.

Istotny jest również obowiązek utrzymywania tabliczki w należytym stanie – oznacza to, że dane na tabliczce muszę być czytelne, a więc na przykład tabliczka nie może być skorodowana czy obrośnięta roślinnością w stopniu uniemożliwiającym odczytanie umieszczonych na niej informacji, nie może być również nadmiernie zanieczyszczona przez ptaki.Numery na dom – brak grozi karą i… śmiercią


Wiemy już, że posiadanie tabliczki z numerem domu jest w naszym kraju obowiązkowe, a jej brak, niewystarczająca widoczność lub umieszczenie w niewłaściwym miejscu grożą karą pieniężną. Jednak to niejedyna niedogodność, jaka wiąże się z brakiem numeru na dom.

Wspominaliśmy już, że bez numeru na domu trudności z jego znalezieniem będą mieli nasi goście. To samo jednak dotyczy listonosza czy kuriera – jak wiemy, rotacja w tych zawodach jest spora, a więc nowy dostawca, nie widząc tabliczki z nazwą ulicy i numerem, może mieć problemy z trafieniem pod właściwy adres, co może się wiązać z koniecznością odbioru przesyłki bezpośrednio na poczcie lub w punkcie dystrybucji.

skrzynki pocztowe z numerem domuWarto jednak pamiętać, że nie posiadając numeru na dom ryzykujemy też znacznie poważniejsze konsekwencje. Może się okazać, że do naszego domu nie będzie mogła trafić na przykład karetka – a przecież w przypadku zagrożenia życia każda minuta zwłoki może zaważyć o życiu lub śmierci. Podobnie jest w przypadku straży pożarnej – jak wiadomo, systemy GPS bywają zawodne, dlatego dla własnego bezpieczeństwa warto odpowiednio oznaczyć dom, by służby ratunkowe mogły go łatwo znaleźć.

Biorąc pod uwagę powyższe, z pewnością nie warto ryzykować braku tabliczki z numerem domu – zwłaszcza, że obecnie cyfry na dom możemy kupić w tak dużym wyborze, że bez trudu znajdziemy tabliczkę odpowiadającą naszym gustom i korespondującą pod względem estetycznym z pozostałymi elementami domu.


numery na dom - sklep