Brak skrzynki na listy? Grozi Ci kara do 10 tys zł

Brak skrzynki na listy? Grozi Ci kara do 10 tys zł

Wymiana informacji przy użyciu tradycyjnej korespondencji powoli odchodzi do lamusa. Listy nieuchronnie zostają wypierane przez format cyfrowy: komunikatory, e-mail i video rozmowy. Jednak pomimo tego, wszystkie urzędowe pisma, korespondencja z banku, rachunki telefoniczne, za prąd i gaz, a także decyzje sądowe w dalszym ciągu dostarczane są w postaci drukowanej. W zdecydowanej większości, korespondencja ta trafia do naszych skrzynek na listy, mocowanych na ogrodzeniu, zabudowanych w jego słupkach lub wiszących na drzwiach wejściowych lub elewacji budynku. Trafiają tam nie tylko listy ekonomiczne, ale również przesyłki polecone, pod warunkiem wyrażenia w placówce pocztowej zgody na ich dostarczanie bez pokwitowania. Skrzynki osób, które taką zgodę wyraziły, oznaczone są charakterystyczną naklejką z niebieską literą R na białym tle.

Mogłoby się wydawać, że posiadanie skrzynki na listy leże w najlepiej pojętym interesie każdego obywatela. Przecież właśnie do tej skrzynki powinna trafiać adresowana do nich korespondencja, na którą składają się nie tylko rachunki. Kartki pocztowe, przesyłki z programów lojalnościowych, listy od znajomych i rodziny, a także pisma z ZUS informujące o prognozowanej wysokości emerytury czy wartości zgromadzonych składek. Niestety, nie każda nieruchomość posiada ową skrzynkę na listy, co mogą potwierdzić obsługujący dany teren listonosze. Dla nich, brak skrzynki oddawczej jest prawdziwą zmorą i przeszkodą w należytym wykonywaniu pracy.Dlaczego nie wszyscy mają skrzynki na listy?Powodów braku skrzynki może być kilka i najczęściej właśnie one są wymieniane przez niefrasobliwych właścicieli nieruchomości:

  • Zapominalstwo – nie zdążyli zakupić i zamontować skrzynki w nowo wybudowanym domu... pomimo że mieszkają w nim już od kilku miesięcy.

  • Pozorna estetyka – właściciele często twierdzą, że skrzynka na listy negatywnie wpływa na wygląd elewacji lub ogrodzenia, najzwyczajniej w świecie ją szpecąc.

  • Brak pieniędzy – fałszywe przekonanie że skrzynki na listy kosztują fortunę, są wygodnym wytłumaczeniem braku ich posiadania. W rzeczywistości, najprostsza skrzynka na listy zgodna z obowiązującymi wymogami, kosztuje zaledwie kilkadziesiąt złotych.Skrzynka na listy – fanaberia czy wymóg stawiany przez prawo?


Jak to zatem jest z posiadaniem owej skrzynki na listy? Czy jej zamontowanie jest po prostu dobrym zwyczajem i ukłonem w stronę sfrustrowanego listonosza, czy jednak mamy obowiązek montażu skrzynki na listy na swojej nieruchomości lub jej ogrodzeniu? Okazuje się że ta druga odpowiedź jest prawidłowa.

Mamy obowiązek posiadania oddawczej skrzynki na listy. Brak posiadania takiej skrzynki lub posiadanie skrzynki, która nie spełnia obowiązujących wymogów, grozi karą grzywny od 50 do 10 000 złotych! Ostateczna wysokość kary zależy od stopnia szkodliwości czynu i decyzji podjętej przez prezesa UKE. Ma on prawo odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli szkodliwość czynu jest znikoma lub podmiot lub osoba zaprzestała naruszania prawa i zrealizowała swój obowiązek poprzez montaż właściwej skrzynki na listy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku, prawo pocztowe, art. 127.


Kto podlega obowiązkowi posiadania odbiorczej skrzynki na listy?

  1. właściciele budynków jednorodzinnych – skrzynka powinna zostać zamontowana przed drzwiami wejściowymi lub w innej, ogólnie dostępnej części nieruchomości,
  2. właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych, w których wyodrębnione są min. 3 lokale mieszkalne. Skrzynki powinny być umieszczone w ogólno dostępnej przestrzeni budynku i składać się ze skrytek, w liczbie odpowiadającej liczbie lokali.Skrzynka na listy zgodna z prawem

Aby odbiorcza skrzynka na listy była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, powinna spełniać następujące wymagania.

  • Ochrona korespondencji – skrzynka powinna zabezpieczać listy przed kradzieżą (również przez otwór wrzutowy) i działaniem warunków atmosferycznych,

  • Bezpieczeństwo – skrzynka na listy musi być bezpieczna w użytkowaniu i wykonana z takich materiałów, pozbawionych m.in. ostrych krawędzi,

  • Wielkość – skrzynka na listy powinna pomieścić kopertę wielkości 229 x 324 mm i grubości 6 cm.


Dodatkowo, skrzynka powinna być oznaczona cyframi arabskimi odpowiadającymi numeracji budynku oraz być zamontowana w sposób trwały nie niżej niż 70 cm od poziomu gruntu do dolnej krawędzi skrzynki i nie wyżej niż 160 cm od poziomu gruntu do górnej krawędzi.